Politica de confidențialitate

Cine suntem

Datele noastre de identificare sunt următoarele:
Denumirea companiei: SC TURIST SUIOR SRL
Adresa: loc. Baia Sprie, str. George Coşbuc, nr. 121, Maramureş;
Cod unic de înregistrare RO12510917;
Nr. Reg. Comerțului: J24/714/1999;
E-mail: office@suior.ro

Această Politică de Confidențialitate definește modul în care noi, Turist Suior S.R.L., Baia Sprie, colectăm, stocăm și utilizăm datele dvs. cu caracter personal când accesați sau interacționați cu website-ul nostru www.suior.ro, cu recepția complexului sau cu angajații noștri.

Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

Politica de confidențialitate descrie categoriile datelor personale pe care le prelucrăm, modalitatea și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal și diversele drepturi și opțiuni de care dispuneți în acest sens. Când utilizați serviciile noastre, respectiv accesați website-ul nostru, sunteți de acord cu termenii și condițiile prezentei Politici de confidențialitate privind prestarea serviciilor către clienți.

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în calitate de operator vă aducem la cunoștință următoarele:

Scopurile, ce informații colectăm și temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal 

a) Când accesați website-ul nostru, www.suior.ro, unele date sunt colectate prin intermediul cookie-urilor. Cookies sunt fișiere de dimensiuni reduse pe care browserul le plasează local pe harddisk-ul utilizatorului. Folosim cookies pentru a înțelege mai bine modul în care utilizați site-ul, pentru a personaliza aceasta experiență și a face următoarea vizita mai plăcuta. Puteți refuza utilizarea de cookie-uri prin selectarea setărilor corespunzătoare de pe browser-ul dumneavoastră, rugam rețineți faptul daca faceți acest lucru este posibil nu puteți utiliza funcționalitatea deplina a acestui site.

 • Serverul nostru de site web înregistrează automat adresa IP pe care o utilizați pentru a accesa site-ul nostru web, precum și informații despre vizita dumneavoastră, cum ar fi paginile accesate, informațiile solicitate, data și ora solicitării, sursa accesului la site-ul nostru ( de exemplu, site-ul web sau URL-ul) și versiunea browserului și sistemului de operare.
 • Temeiul juridic pentru prelucrare: respectarea obligațiilor legale la care suntem supuși (articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul privind protecția datelor.
 • Obligația legala: înregistrarea accesului la site-ul nostru web utilizând fișiere de tip log de server este o măsură tehnica pentru a asigura un nivel de securitate adecvat, pentru a proteja informațiile colectate de pe site-ul nostru în conformitate cu articolul 32, alineatul (1) din Regulamentul general privind protecția datelor.

b) Analiza informațiilor colectate din log-ul serverului nostru pentru a stabili modul în care utilizatorii site-ului nostru interacționează cu site-ul nostru web și cu caracteristicile acestuia. De exemplu, analizam numărul de vizite și vizitatorii unici pe care îi primim, ora și data vizitei, locația vizitei și sitemul de operare și browserul utilizat.

 • Utilizăm informațiile colectate pentru a îmbunătăți site-ul nostru web. De exemplu, utilizam informațiile colectate pentru a modifica conținutul și structura site-ului nostru web și a paginilor individuale, în funcție de ceea ce atrage cei mai mulți utilizatori și durata de timp petrecuta pe anumite pagini de pe site-ul nostru.
 • Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6, alineatul (1), litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor).
 • Interes legitim: îmbunătățirea site-ului nostru pentru utilizatori și cunoașterea preferințelor utilizatorilor site-ului, astfel încât site-ul nostru poată răspunde mai bine nevoilor și dorințelor lor.

c) Comunicare prin email sau prin formularul de Contact de pe site-ul www.suior.ro

 • Când trimiteți un mesaj la adresa de e-mail afișată pe site-ul nostru, sau trimiteți email prin intermediul paginii de contact de pe site-ul nostru, colectam adresa dumneavoastră de e-mail, numele, localitatea, număr telefon și orice alte informații pe care le furnizați în acel e-mail.
 • Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6, alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor);
 • Interes legitim: pentru a putea răspunde la întrebările și mesajele pe care le primim și pentru păstrarea evidentei corespondentei, pentru încheierea unui contract de colaborare sau pentru a demara procesul de angajare într-un contract la cererea dumneavoastră (articolul 6, alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor)

d) Colectarea directa de informații prin contractarea serviciilor noastre la recepție sau caseriile din Complex Șuior, moment în care colectam datele dumneavoastră din cartea de identitate: nume, prenume, CNP, adresa.

 • Temeiul juridic pentru prelucrare: executarea uni contract sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind protecția datelor).

e) Colectarea de imagini video în cadrul Complexului, pe parții, prin Sistemul de supraveghere video

 • Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6, alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor);
 • Interes legitim: în scopul asigurării securității persoanelor și bunurilor, pazei și protecției în cadrul complexului cât și pe pârtii.

Durata de stocare a datelor cu caracter personal 

Turist Suior SRL a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru organizarea procesului și a criteriilor specifice pentru păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv conform procedurilor noastre de arhivare).

Vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în Scopurile Permise, in funcție de obligațiile noastre legale (ex. Pentru a menține arhive contabile) sau orice alta baza legala pentru folosirea informațiilor (ex. Consimțământ, obligații contractuale, interese legitime), ori atunci când vă retrageți consimțământul (dacă este cazul) și:

(i) nu mai există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea în continuare de către Turist Suior SRL (inclusiv obligația legală) și care
prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau

(ii) dacă nu ne mai sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță.

Destinatarii datelor cu caracter personal 

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, Turist Suior SRL folosește serviciile mai multor parteneri contractuali. Putem furniza datele dvs cu caracter personal către parteneri contractuali, furnizori de servicii.

Unii dintre ei sunt terțe părți care nu au rolul de a prelucra datele cu caracter personal, dar pot avea acces la ele in vederea îndeplinirii obligațiilor lor sau în interacțiunea lor cu Turist Suior SRL, după cum ar fi societăți de mentenanță tehnica, auditori financiari sau prestători de servicii juridice. Depunem toate eforturile să ne asigurăm ca toate entitățile cu care noi lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranța și Securitate.

Datele cu caracter personal pot fi puse la dispoziție sau transmise unor părți terțe și în următoarele situații:

(i) autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în activități de control cu privire la activitățile sau activele Societății, care solicita Societății
să furnizeze informații, în baza obligațiilor legale care incumba Societatea. Astfel de autorități publice sau instituții pot fi Agenția Națională de
Administrare Fiscală, Ministerul de finanțe, Direcția Naționala Anticorupție, unități ale Ministerului Afacerilor Interne

(ii) pentru îndeplinirea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Societății noastre sau ale altor entități sau persoane, după cum ar
fi instanțele de judecată

(iii) părți terțe achizitoare, în măsura în care activitatea Societății ar fi (total sau parțial) transferată, iar datele cu caracter personal ale persoanelor vizate ar fi parte din activele reprezentând obiectul tranzacției.

(iv) www.suior.ro si terțe părți ( inclusiv Google, Facebook) afișează anunțurile pe paginile web vizitate. Furnizorii terța parte, inclusiv Google,
utilizează module cookie pentru a difuza anunțuri pe baza vizitelor anterioare ale unui utilizator pe site-ul web www.suior.ro.

Cum sunt securizate datele cu caracter personal?

Prin utilizarea de soluții tehnice si organizatorice precum: stocarea de informații pe servere securizate, criptarea transferurilor de date către și de la serverele noastre utilizând tehnologia SSL, permiterea accesului la datele dumneavoastră personale doar când este necesar și doar de către persoanele autorizate, ne asumăm responsabilitatea asigurării confidențialității, integrității și disponibilității datelor cu caracter personal.

Turist Suior SRL vă informează că evaluează și îmbunătățește in mod constant măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condiții de siguranța și securitate.

Transferarea datelor cu caracter personal în afara Spatiului Economic European

Vă vom transfera datele personale în afara Spațiului Economic European doar dacă suntem obligați să facem acest lucru prin lege sau în anumite circumstanțe. Atunci când facem acest lucru, ne vom asigura că există măsuri de protecție adecvate, părțile terțe care transfera datele dumneavoastră personale în afara Spațiului Economic European s-au auto-certificat ca fiind conforme cu, Scutul de confidențialitate UE-SUA.

Procesul decizional automat si creare de profiluri

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt supuse de către Turist Suior SRL, unor procese decizionale automatizate, inclusive creare de profiluri.

Google colectează informații prin utilizarea de către compania noastră a Google Analytics pe website-ul nostru. Google utilizează aceste informații, inclusiv adresele IP și informațiile din cookie-uri, pentru mai multe scopuri, cum ar fi imbunătățirea serviciului Google Analytics. Informațiile sunt partajate cu Google pe baza agregată și anonima. Pentru a afla mai multe despre ce informații colectează Google, modul in care utilizează aceste informații și cum să controleze informațiile trimise la Google, consultați următoarea pagină:
https://www.google.com/policies/privacy/partners/

Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6, alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor);

Interesele legitime: îndeplinirea obligațiilor contractuale fată de Google conform:
https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Puteți renunța la Google Analytics instalând pluginul pentru browser aici:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Drepturile persoanei vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține o confirmare că se prelucrează sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal, și, în caz afirmativ, aveți acces la tipul de date cu caracter personale și la condițiile prelucrării lor, prin formularea unei cereri în acest sens către operator;

b) Dreptul de a cere rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea să solicitați, prin trimiterea unei cereri în acest sens către operator, rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personale în situația în care acestea sunt incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în situațiile în care (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopului lor inițial (și nu există un nou scop legal pentru prelucrare), (ii) baza legală a prelucrării o reprezintă consimțământul persoanei vizate, iar persoana vizată își retrage consimțământul, și nu există niciun alt temei legal pentru prelucrare,

c) Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul să obțineți restricționarea prelucrării în situațiile în care: (i) considerați că se prelucrează date cu caracter personal inexacte, pentru o perioada care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, solicitând doar restricționarea utilizării lor; (iii) în situația în care operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru prelucrarea lor în scopurile menționate mai sus, dar dumneavoastră solicitați datele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța sau (iv) dumneavoastră v-ați opus prelucrării,
pentru intervalul de timp în care se verifică dacă temeiurile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;

d) Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare, când prelucrarea este bazată pe consimțământul dumneavoastră, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la momentul retragerii consimțământului;

e) Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate de situația dumneavoastră particulară, atunci când prelucrarea este întemeiată pe un interes legitim și să vă opuneți în orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct, inclusiv creării de profiluri;

f) Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusive pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

g) Dreptul la portabilitatea datelor, și anume dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat in mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date către un alt operator, în situația în care prelucrarea se face în baza consimțământului dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuata prin mijloace automate;

h) Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecări competente.

Exercitarea drepturilor menționate mai sus poate fi făcută în orice moment. În vederea exercitării acestor drepturi, va recomandăm să folosiți următoarele date de contact:

Detaliile noastre

Operatorul de date cu caracter personal: S.C.Turist Suior S.R.L., J24/714/1999 din Baia Sprie, str. George Cosbuc, nr. 121; email: office@suior.ro, contact@suior.ro.

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, pentru operatorul de date este Coza Adina. Puteți contacta ofițerul pentru protecția datelor prin posta la adresa: Baia Sprie, str. George Cosbuc, nr.121 sau prin e-mail: cozaadina@gmail.com.